X
GO
en-UScs-CZ

Využití a srovnání Profibus Tester 4

PROFIBUS Tester 4 kombinuje tester sítě, oscilogram signálu, master simulátor, analyzátor paketů a protokolu, záznam poruch a výjimečných stavů nebo validátor sítě. Zařízení je určeno pro širokou škálu použití - od nastavení sítě, testování sítě, dokmuentaci sítě (commission report), pro testování a zlepšování kvality fyzického přenosu profibusové instalace a zároveň Protocol Analyzer vhodný pro kontinuální monitorování sítě, včasnou detekci chyb, optimalizování datové prostupnosti a analýzu konfiguračních chyb.

Tester 4 complet

V jednoduchosti je krása

Jedním stisknutím tlačítka nebo jedním kliknutím myši lze spustit kompletní testování sítě včetně analýzy kvality signálu a stavu protokolu. Souhrn všech výsledků se zobrazí uživateli velmi intuitivním způsobem. Software do PC byl navržen tak, aby zdůraznil v přehledném grafickém rozhraní všechny důležité hodnoty a stavy v uživatelsky příjemném prostředí. Zároveň lze pomocí software provést expertní hloubkovou analýzu sítě a použít pokročilé diagnostické funkce. Tím se Tester stává ideálním nástrojem jak pro méně zkušené uživatele, tak pro síťové experty.

Zařízení je vhodné pro:

 • Rychlý test sítě a segmentů
 • Hloubkovou analýzu sítě
 • Dlouhodobé sledování sítě
 • Skenování a popis topologie sítě
 • Commission reporty
 • Detekce komunikačních chyb a fyzických poruch

 • >> má vlastní display pro zobrazení aktuálně naměřených hodnot, po připojení k PC/notebooku graficky zobrazí podrobnější detaily
 • >> nástroj na rychlé rozpoznání a lokalizování rušení, oslabení signálu, komunikačních chyb a výjimek
 • >> první nástroj, který umí odlišit fyzickou poruchu od chyby v komunikaci mezi PLC
 • >> výrazně šetří čas pro validaci a zprovoznění sítě, umí vytvořit commissioning report
 • >> při dlouhodobém připojení provádí pravidelné bezpečnostní testy připojených stanic, výsledky archivuje
 • >> pomáhá snižovat počet neplánovaných odstávek nebo jim úplně předejít

PROFIBUS Tester 4 se od jiných testerů vyznačuje několika přednostmi.

1) Snadná implementace do stávájících sítí.
Tester 4: je nereaktivní zařízení. To znamená, že připojením do sítě nevzniká žádná interference nebo rušení signálu. Díky tomu jej můžete do sítě připojit kdykoliv aniž byste ohrozili bezpečnost provozu a kvalitu signálu. Vzhledem k tomu, že rychlý test trvá jen krátkou chvíli, můžete Tester 4 rychle přemístit z jedné sítě do druhé.

Jiná zařízení: Testery často fungují jako zesilovače (repeator). Oddělují fyzické PROFIBUS segmenty a posilují signál. Čím více bývá v síti zapojeno zesilovačů, tím složitěšjí bývá analýza sítě. Pokud zesilovač selže, selžou i fyzické segmenty.

2) Sledování kvality signálu.
Tester 4: je navržen k monitorování komunikace na síti. Jedno zařízení tak dokáže monitorovat celou síť, což je ekonomicky rozumné řešení.

Jiná zařízení: Testery můžou sledovat nejen komunikaci na sběrnici, ale zároveň také kvalitu signálu pomocí osciloskopu. Ačkoli se zdá, že to je výhoda, není tomu tak. Pro monitorování kvality signálu potřebujete minimálně jeden tester na každý segment, což je ekonomická zátěž.