X
GO
en-UScs-CZ

Řešení problémů nebylo nikdy jednodušší

1. Rychlé otestování sítě.

Nepotřebujete počítač ani notebook, abyste otestovali, zda-li je síť v pořádku nebo vyžaduje servisní zásah. Pomocí "Rychlého testu" můžete ihned zanalyzovat kvalitu signálu a správnou komunikaci mezi PLC.

2. Žádné rušení při měření.

Po připojení testeru na sběrnici nedojde k žádnému narušení signálu, žádná interferenci.

3. Display pro rychlý přehled.

Nejdůležitější informace na první pohled. Stačí jen jedno stisknutí tlačítka a víte, jestli je stav sítě v pořádku nebo potřebuje podrobnější analýzu. Pokud došlo k chybě - je fyzického původu nebo je jedná o chybu v komunikaci?

4. Kontrola topologie sítě.

Tester si hravě poradí s určením správného pořadí uzlů, pro detekci poruchy. Zjistí celkovou délku kabeláže, zda-li Vaše síť není příliš dlouhá a tím dochází k poklesu přenosové rychlosti. Zjistí také vzdálenost mezi jednotlivými uzly.

5. Osciloskop.

Na základě analýzy křivek kvality signálu (oscilogramu) lze identifikovat a lokalizovat potenciální poruchy.

6. Opakování, diagnostické pakety, restarty.

Vše, co zajistí preventivní údržbu. Snadn&ýzpůsob, jak předpovědět poruchové stavy. Problémy se můžou vyskytnout dokonce i v případě, že síť na první pohled funguje normálně. Poruchu lze dopředu odhadnout na základě monitoringu specifických paketů jako jsou: Retries, Set parameter nebo Get Diagnosis.

7. Zobrazení diagnostických zpráv.

Tester umí zprávy zobrazit v prostém textu namísto HEXa zápisu dat.

8. Přehled komunikace.

Tester zaznamenává všechny významné události. Díky unikátnímu Log-View máte k dispozici přehled důležité komunikace mezi Master a Slave zařízeními.

9. Automatický generátor reportu.

Tester poskytuje možnost vytisknout commission report, kterým validuje správnost zapojení sítě.