X
GO
en-UScs-CZ

PROFINET Monitor - vlastnosti

Prevence výrobních ztrát rychlým rozpoznáním chyb v síti

PROFINET Monitor nepřetržitě monitoruje PROFINET sítě díky nastavitelným limitům různých událostí. Monitor umí:

  • zjistit vadné rámce (frames)
  • sledovat odchylky od normálního průběhu cyklů
  • zjistí ztrátu dostupných uzlů
  • zaznamenává změny v zatížení sítě

Jakmile je některý z nastavených limitů za jednotku času překročen, spustí se alarm, který PROFINET Monitor zaznamená a odešle pro příslušné PLC signál nebo informaci SNMP agentovi. Monitor ukládá až 100 alarmů do databáze alarmů. Každý z nich může být dále zpracován za pomocí produktu Softing NetSpector. U každého alarmu může být vyšetřován důvod vzniku aniž by to narušilo chod sítě. Touto cestou sledování a odstraňování drobných odchylek od běžného provozu můžete zamezit narůstání jejich počtu, zvětšování odchylek až po vznik vážného problému v síťové komunikaci, který může skončit výrobním prostojem nebo ztrátou výroby.

ProfiNET Monitor

Plánování preventivních procesů údržby

Data získaná z analýz příčin jednotlivých událostí můžou být jednoduše použita jako výchozí hodnoty pro celkovou strategii údržby. To snižuje vytížení operátora, který by jinak musel v případě alarmu zasahovat. Ve výsledku lze jednotlivé preventivní činnosti údržby provádět během plánovaných rutinních přerušení provozu a to díky hodnotám, které byly získány během provozu.

Jednoduché nasazení, web-server rozhraní

Používání PROFINET Monitoru nemá žádný vliv na provoz sítě, vytížení linky, na zasílaná data ani nezpůsobuje rušení (interference). Po připojení do sítě PROFINET Monitor okamžitě začíná sledovat síť. Telegramy jsou nadále přenášeny dokonce i v případě výpadku proudu na zařízení. Pro instalaci a uvedení sítě do provozu (commissioning report) Vám stačí pouze základní znalosti. Kompletní konfiguraci PROFINET Monitoru lze provést přes ethernet pomocí web serveru. Webové rozhraní nabízí také grafické zobrazení získaných hodnot, informací a individuálního nastavení.

Zaujala Vás naše nabídka? Rozšiřte řady našich zákazníků. Nechte si od nás zpracovat cenovou nabídku.